Preskoči na vsebino


 

Dragi starši/skrbniki in veroučenci!

 

Za nami so poletni dnevi, ko smo bili povabljeni, da odidemo na samoten kraj in se malo odpočijemo (Mr 6,31). Sedaj pa je čas, da pogledamo v novo katehetsko leto, četudi v nekoliko spremenjenih okoliščinah, ki zahtevajo nov in drugačen način.

 

Pred nami so zopet novi »izzivi«. Pouk, interesne dejavnosti in druge aktivnosti … Pa še ena odgovornost in naloga je pred nami, »odkrivati lepoto in pomembnost vere in jo predajati mladim«.

V Cerkvi imamo že stoletja za to vpeljan verouk/katehezo. To je veselo oznanilo o Bogu in Cerkvi ter dopolnilo verskega življenja in domače vzgoje. Naredimo, kar je naša dolžnost in naloga! Boga pa prosímo, naj nam daje rast.

Starši, kateheti in drugi vzgojitelji povabljeni v veroučno šolo.

Vsem želimo odgovoren začetek, pogum v nadaljevanju in obilo Božjega varstva ter dušnega in telesnega zdravja.

 

Župnik Jani

in katehistinje s. Marta, s. Hermina, Helena in Jasna

 

 Začetek verouka

Začnemo v ponedeljek, 14. septembra.

Z Božjim blagoslovom bomo v veroučno leto »uradno« vstopili na katehetsko nedeljo, 4. oktobra, pri maši ob 10.30. K tej maši vsi (starši in otroci) lepo povabljeni!

 

  Vpis otrok

bo v času verouka - glej urnik. K verouku vsi veroučenci prinesejo izpolnjeno vpisnico, ki jo najdete na spletni strani župnije, v cerkvi ali župnijski pisarni. Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite njegov krstni list, ki ga dobite v župniji otrokovega krsta.

 

Vpis potrebujemo zaradi enakomerne porazdelitve učencev po razredih v posamezne skupine - v vsaki skupini je lahko od 10 do 15 otrok (odvisno od tega, v kateri učilnici imajo verouk) - in za dopolnitev morebitnih manjkajočih podatkov.

 

  Vpisni list

Vpisni list starši izpolnite že doma in ga osebno (starši ali veroučenci) oddate ob vpisu.

Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite tudi o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija ipd.).

 

Priporočljiv dar za veroučno katehezo

Prosimo vas, da prispevate priporočeni dar 30 € za prvega otroka, ki obiskuje verouk, 15 € za drugega, za tretjega ... pa je zastonj. Dar je namenjen za delno kritje stroškov veroučne šole (elektrika, ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki, nagrada za katehete). Župnik poučuje brezplačno.

 

  Sveta maša

Maša je zaklad, iz katerega kristjani živimo. K temu »zakladu« ste vsako nedeljo lepo vabljeni. Naj naše družinske maše, še posebej ob 10.30 slavijo in častijo Boga in povezujejo naše farno občestvo.

 

 Vstop v veroučne prostore

Starše, stare starše in druge spremljevalce mlajših veroučencev prosimo, da otroke pospremijo do vrat učilnice in jih po koncu verouka tam tudi prevzamejo. Vstop v učilnice je v času nevarnosti širitve novega koronavirusa dovoljen samo (zdravim) veroučencem in katehetom.

Veroučenci, ki čakajo na verouk, se ne smejo zadrževati v prostoru pred učilnico, zato prosimo, da pridejo v učilnice le nekaj minut pred začetkom verouka.

Na zunanji strani vrat učilnic bo napisano, v kateri ima posamezen razred verouk.

 

Vabilo k ministrantom in otroškemu pevskemu zboru

Lepega in doživetega bogoslužja ni brez našega dejavnega in zavzetega sodelovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo pevski zbori in ministranti.

Ministrantska srečanja in srečanja otroškega pevskega zbora bodo po dogovoru.

 

Prvoobhajanci

Srečanje staršev prvoobhajancev bo v sredo, 2. septembra, ob 18.00 v dvorani Slomškovega doma, kjer se bodo dogovorili o pripravi na slovesnost prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 27. septembra ob 10.30.

 

Birmanci in devetošolci

Veroučenci letošnjega 1. letnika SŠ bodo zakrament sv. birme prejeli v soboto, 3. oktobra, pri maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava/devetdnevnica. Tri srečanja s katehistinjo bodo imeli v času devetdnevnice pred sveto mašo.

Letošnji devetošolci, bodoči birmanci, bodo v okviru priprave na prejem zakramenta imeli duhovne vaje v Podlehniku od 11. do 13. oktobra. Prijavnice bodo dobili pri verouku.

 

 Predvideni urnik verouka za veroučno leto 2020/2021

 

razred

ČAS

KATEHET

1.

četrtek ob 14.00, 15.00  in 16.00

katehistinja s. Marta

2.

torek ob 14.30 in 15.30 

katehistinja s. Marta

3.

petek ob 14.00, 15.00  in 16.00

katehistinja s. Marta

4.

petek ob 14.00, 15.00 in 16.00

katehistinja s. Hermina

5.

ponedeljek ob 13.30, 14.15 in 15.00

katehistinja Helena

6.

četrtek ob 14.00, 15.05 in 16.05

 katehistinja Jasna

7.

ponedeljek 13.30, 14.20 in 15.10

 župnik Jani

8.

sreda ob 13.15, 14.05 in 14.55

 katehistinja Helena

 

9.

torek ob 13.15, 14.05 in 14.55

 katehistinja Helena

 

 

 Učbeniki in delovni zvezki

 

 

razred

učbeniki in delovni zvezki

priporočljiv dar

1.

učbenik BOŽJI OTROK SEM

10,50 €

2.

učbenik PRAZNUJMO Z JEZUSOM

10,50 €

3.

učbenik KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ

10,50 €

4.

učbenik POT V SREČNO ŽIVLJENJE

del. zvezek POT V SREČNO ŽIVLJENJE

8,50 €

6 €

5.

delovni listi, mapa, kopije

4 €

6.

SVETO PISMO

delovni listi, mapa, kopije

imajo od lani

4 €

7.

učbenik RADI ŽIVIMO

17 €

8.

učbenik RADI ŽIVIMO

imajo od lani

(17 €)

9.

učbenik RADI ŽIVIMO

imajo od lani

 

Vpisnica