Preskoči na vsebino


Pogrebi

Pokojnih se spominjajmo z ljubeznijo.

Ko obiskujemo njihove grobove,

prinašamo cvetje in prižigamo sveče,

tudi molimo zanje ...

Darujmo zanje za svete maše,

spomnimo se jih ob njihovih rojstnih,

godovnih in smrtnih dneh

ter živimo iz pozitivne duhovne dediščine,

ki so nam jo zapustili.

Če pa kaj kdaj ni bilo prav, odpustimo,

ter zaupno prosimo - zanje in zase -

za božje usmiljenje.


Gospod, odpri rajnim vrata večnosti.

Naj vstopijo v dom, kjer ni več smrti,

kjer je večno veselje.


V letu 2019 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani:

1. Jožef Martini, Cigonca 20, *23. 2. 1929, +28. 12. 2018

2. Maks Kolar, Kovača vas 55, *16. 7. 1933, +31. 12. 2018

3. Pavla Pirš, Tomšičeva 10, *1. 1. 1925, +1. 1. 2019

4. Pepica Arbeiter, Proti jezam 15, *8. 3. 1933, +9. 1. 2019

5. Milan Fajs, Grogova 8, *18. 3. 1956, +12. 1. 2019

6. Marija Gumpot, Klopce 5, *4. 9. 1946, +11. 1. 2019

7. Zora Cvahte, Ob parku 12, *14. 3. 1936, +20. 1. 2019

8. Gregor Jelen, Kajuhova 56, *22. 1. 1929, +23. 1. 2019

11. Ljudmila Unterlehner, Sp. Nova vas 25a, *20. 6. 1934, +4. 2. 2019

12. Franc Mlaker, Kovača vas 44, *14. 8. 1947, +7. 2. 2019

13. Adolf Leva, Nadgrad 6a, *5. 5. 1941, +10. 2. 2019

14. Ljudmila Predan, Ritoznoj 14, *25. 8. 1928, +12. 2. 2019

15. Jernej Tomažič, Cigonca 24, *24. 8. 1944, +19. 2. 2019

16. Janez Dorič, Izseljenska 6, *25. 12. 1937, +26. 2. 2019

17. Konrad Kobale, Ritoznoj 68, *18. 12. 1944, +27. 2. 2019

18. Terezija Justinek, Leskovec 65, *12. 7. 1957, +4. 3. 2019

19. Ivan Leskovar, Sp. Ložnica 5, *29. 9. 1934, +6. 3. 2019

20. Vladimir Dobranić, Finžgarjeva 6, *27. 10. 1937, +7. 3. 2019

21. Marija Jerebic, Tomšičeva 33, *26. 9. 1922, +9. 3. 2019

22. Mihaela Kamenik, Goriška 16a, Maribor, *19. 9. 1947, +10. 3. 2019

23. Ivan Štefane, Šmartno na Pohorju 2, *18. 4. 1966, +11. 3. 2019

24. Frančišek Lipoglav, Klopce 11, *29. 8. 1936, +11. 3. 2019

25. Ljudmila Kušer, Ritoznoj 66a, *16. 7. 1928, +15. 3. 2019

26. Ermin Galun, Ul. dr. Jagodiča 3, *20. 4. 1955, +16. 3. 2019

27. Frančišek Šprah, Visole 41, *20. 1. 1959, +17. 3. 2019

28. Baltazar Mlakar, Ul. XIV. divizije 7, *5. 1. 1931, 19. 3. 2019

29. Anton Lončarič, Finžgarjeva 10, *31. 7. 1927, +22. 3. 2019

30. Branka Krapše, Klopce 20c, *8. 3. 1950, +31. 3. 2019

31. Ivan Pongrac, Na Jožefu 74, *6. 5. 1959, *28. 3. 2019

32. Tanja Brkljačič, Nova gora nad Slov. Bistrico 33, *12. 8. 1965, +5. 4. 2019

33. Terezija Pelko, Na Jožefu 28, *20. 9. 1933, +5. 4. 2019

34. Ljubica Jelič, Partizanska 53, *30. 4. 1958, +13. 4. 2019

35. Anton Klavž, Ob parku 4, *23. 11. 1934, +15. 4. 2019

36. Leopold Pogelšek, Ob gozdu 5, *11. 11. 1943, +17. 4. 2019

37. Jožica Volk, C. XIV. divizije 5, *13. 2. 1935, +25. 4. 2019

38. Ana Gosak, Visole 29, *29. 4. 1932, +30. 4. 2019

39. Miran Očko, Kajuhova 48, *12. 9. 1968, +28. 4. 2019

40. Radoslav Bukovski, Visole 31, *15. 9. 1946, +3. 5. 2019

41. Zlatko Figek, Prvomajska 11, *16. 5. 1960, +4. 5. 2019

42. Ivan Cehtl, Partizanska 10, *13. 12. 1952, 10. 5. 2019

43. Vesna Goltes, Ljubljanska 2, *14. 10. 1967, +18. 5. 2019

44. Anton Mohorko, Kolodvorska 23, *5. 2. 1945, +20. 5. 2019

45. Alojz Fišinger, Kajuhova 74, *21. 6. 1931, + 21. 5. 2019

46. Ana Pernek, Izseljenska 10, *23. 7. 1932, +16. 5. 2019

47. Frančiška Dovnik, Kajuhova 6, *7. 2. 1956, +6. 6. 2019

48. Ana Pogelšek, Ob gozdu 6, 1. 4. 1950, +13. 6. 2019.

49. Albin Pinter, Ljubljanska 114, *24. 2. 1932, +16. 6. 2019.

50. Jurij Pišotek, Devina 12, *10. 4. 1939, +19. 6. 2019.

51. Anton Smogavec, Devina 14c, *1. 3. 1950, +19. 6. 2019

52. Antonija Oblak, Tomšičeva 42, *8. 6. 1932, +21. 6. 2019.

53. Jože Pristovnik, Ritoznoj 27, *6. 3. 1937, +25. 6. 2019.

54. Vida Marija Topolovec, Ul. Poh. bataljona 13, *14. 6. 1940, +28. 6. 2019

55. Angela Šošter, Krekova 1, *19. 5. 1938, +5. 7. 2019.

56. Jožef Pernat, Špindlerjeva 7, *8. 8. 1927, +21. 7. 2019.

57. Silva Furlan, Devina 13a, *31. 12. 1940, +23. 7. 2019.

58. Anton Potočnik, Tomšičeva 42, *15. 11. 1939, +27. 7. 2019

59. Ivan Lunežnik, Partizanska ul. 47, *7. 6. 1944, +25. 7. 2019

60. Vera Motaln, Mariborska c. 52, *13. 4. 1934, +26. 7. 2019.

61. Rafael Ačko, Zg. Bistrica 77a, *19. 8. 1952, +23. 8. 2019.

63. Kristina Pišorn, Mariborska 38, *28. 11. 1925, +1. 9. 2019

64. Anton Štern, Pokoše 19b, *27. 1. 1944, +6. 9. 2019

65. Marija Strgar, Ul. dr. Š. Hribarjeve 5, *3. 12. 1936, +6. 9. 2019

66. Maksimilijan Mihelak, Vodovnikova 11, *23. 8. 1938, +11. 9. 2019

67. Sonja Gričnik, Sp. Ložnica, *31. 3. 1968, +6. 9. 2019

68. Ivan Stepanič, Travniška 36, *25. 9. 1943, +15. 9. 2019

69. Franc Lepej, Prepuž 10a, *2. 5. 1943, +22. 9. 2019

70. Franc Adelstein, V črnec 9, *15. 9. 1944, 25. 9. 2019

71. Kristina Njivar, Mariborska 10, *8. 11. 1967, +29. 9. 2019.

72. Marija Arbeiter, Zelena ul. 4, *21. 5. 1933, +7. 10. 2019

73. Rozalija Kolar, Cigonca 43, *24. 8. 1935, +12. 10. 2019

74. Milan Pajek, Zg. Bistrica 44, *19. 9. 1952, +16. 10. 2019

75. Anton Huber, Kajuhova 78, *30. 3. 1929, +19. 10. 2019