SINODA 2021 - 2023 - Slovesno odprtje sinode v Ljubljani - Gradivo za sinodo - VSE O SINODIhttps://zupnija-slovenska-bistrica.rkc.si/index.php/content/display/1640