Zakramenti Zakramente nove zaveze je postavil Kristus, in jih je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolni&scaron;ko maziljenje, zakon in ma&scaron;ni&scaron;ko posvečenje. Sedem zakramentov se dotika vseh obdobij in pomembnih trenutkov kristjanovega življenja. (KKC 1210) Zakramenti so naravnani na posvečevanje ljudi, na graditev Kristusovega telesa in na božje če&scaron;čenje; kot znamenja pa imajo nalogo tudi poučevanja. (KKC 1123) Latinsko ime sacramentum pomeni verska znamenja ali verske skrivnosti. Zakramenti s svojimi dejanji in obredi na viden način predstavljajo nevidne skrivnosti. &nbsp;https://zupnija-slovenska-bistrica.rkc.si/index.php/content/display/27<![CDATA[ZAKRAMENTA OZDRAVLJANJA]]><![CDATA[ZAKRAMENTI UVAJANJA V KRŠČANSTVO]]>