Župnijsko pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. V našem ŽPS je, skupaj s ključarji, 20 članov, ki zastopajo vse predele - Krajevne skupnosti znotraj župnije. Seje imamo dvomesečno - drugi torek v mesecu.          https://zupnija-slovenska-bistrica.rkc.si/index.php/content/display/32