Our Churches in other languages English &nbsp; &nbsp; Deutsch &nbsp; Romarska pot sv. Jerneja Župnijska cerkev sv. Jerneja je ena od petih cerkva v župniji Slovenska Bistrica, vključenih v romarsko in pohodni&scaron;ko pot, ki je ime dobila po zavetniku župnijske cerkve. Krožna pot se začne pri župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, od tam se povzpne do podružničnih cerkva sv. Jožefa na Jožefovem hribu in sv. Marjete na Ritoznoju in se nadaljuje do podružnične cerkve sv. Roka v Kovači vasi, zaključi pa se pri podružnični cerkvi Marije sedem žalosti v Slovenski Bistrici. Pot je glede na težavnost srednje lahka, pri povprečni hitrosti pa jo je mogoče prehoditi v 3,5 ure. https://zupnija-slovenska-bistrica.rkc.si/index.php/content/display/7<![CDATA[SVETI ROK]]><![CDATA[SVETA MARJETA]]><![CDATA[SVETI JOŽEF]]><![CDATA[SVETA MARIJA]]><![CDATA[SVETI JERNEJ]]>