PogrebiPokojnih se spominjajmo z ljubeznijo. Ko obiskujemo njihove grobove, prinašamo cvetje in prižigamo sveče, tudi molimo zanje ... Darujmo zanje za svete maše, spomnimo se jih ob njihovih rojstnih, godovnih in smrtnih dneh ter živimo iz pozitivne duhovne dediščine, ki so nam jo zapustili. Če pa kaj kdaj ni bilo prav, odpustimo, ter zaupno prosimo - zanje in zase - za božje usmiljenje. Gospod, odpri rajnim vrata večnosti. Naj vstopijo v dom, kjer ni več smrti, kjer je večno veselje. V letu 2019 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani: 1. Jožef Martini, Cigonca 20, *23. 2. 1929, +28. 12. 2018 2. Maks Kolar, Kovača vas 55, *16. 7. 1933, +31. 12. 2018 3. Pavla Pirš, Tomšičeva 10, *1. 1. 1925, +1. 1. 2019 4. Pepica Arbeiter, Proti jezam 15, *8. 3. 1933, +9. 1. 2019 5. Milan Fajs, Grogova 8, *18. 3. 1956, +12. 1. 2019 6. Marija Gumpot, Klopce 5, *4. 9. 1946, +11. 1. 2019 7. Zora Cvahte, Ob parku 12, *14. 3. 1936, +20. 1. 2019 8. Gregor Jelen, Kajuhova 56, *22. 1. 1929, +23. 1. 2019 11. Ljudmila Unterlehner, Sp. Nova vas 25a, *20. 6. 1934, +4. 2. 2019 12. Franc Mlaker, Kovača vas 44, *14. 8. 1947, +7. 2. 2019 13. Adolf Leva, Nadgrad 6a, *5. 5. 1941, +10. 2. 2019 14. Ljudmila Predan, Ritoznoj 14, *25. 8. 1928, +12. 2. 2019 15. Jernej Tomažič, Cigonca 24, *24. 8. 1944, +19. 2. 2019 16. Janez Dorič, Izseljenska 6, *25. 12. 1937, +26. 2. 2019 17. Konrad Kobale, Ritoznoj 68, *18. 12. 1944, +27. 2. 2019 18. Terezija Justinek, Leskovec 65, *12. 7. 1957, +4. 3. 2019 19. Ivan Leskovar, Sp. Ložnica 5, *29. 9. 1934, +6. 3. 2019 20. Vladimir Dobranić, Finžgarjeva 6, *27. 10. 1937, +7. 3. 2019 21. Marija Jerebic, Tomšičeva 33, *26. 9. 1922, +9. 3. 2019 22. Mihaela Kamenik, Goriška 16a, Maribor, *19. 9. 1947, +10. 3. 2019 23. Ivan Štefane, Šmartno na Pohorju 2, *18. 4. 1966, +11. 3. 2019 24. Frančišek Lipoglav, Klopce 11, *29. 8. 1936, +11. 3. 2019 25. Ljudmila Kušer, Ritoznoj 66a, *16. 7. 1928, +15. 3. 2019 26. Ermin Galun, Ul. dr. Jagodiča 3, *20. 4. 1955, +16. 3. 2019 27. Frančišek Šprah, Visole 41, *20. 1. 1959, +17. 3. 2019 28. Baltazar Mlakar, Ul. XIV. divizije 7, *5. 1. 1931, 19. 3. 2019 29. Anton Lončarič, Finžgarjeva 10, *31. 7. 1927, +22. 3. 2019 30. Branka Krapše, Klopce 20c, *8. 3. 1950, +31. 3. 2019 31. Ivan Pongrac, Na Jožefu 74, *6. 5. 1959, *28. 3. 2019 32. Tanja Brkljačič, Nova gora nad Slov. Bistrico 33, *12. 8. 1965, +5. 4. 2019 33. Terezija Pelko, Na Jožefu 28, *20. 9. 1933, +5. 4. 2019 34. Ljubica Jelič, Partizanska 53, *30. 4. 1958, +13. 4. 2019 35. Anton Klavž, Ob parku 4, *23. 11. 1934, +15. 4. 2019 36. Leopold Pogelšek, Ob gozdu 5, *11. 11. 1943, +17. 4. 2019 37. Jožica Volk, C. XIV. divizije 5, *13. 2. 1935, +25. 4. 2019 38. Ana Gosak, Visole 29, *29. 4. 1932, +30. 4. 2019 39. Miran Očko, Kajuhova 48, *12. 9. 1968, +28. 4. 2019 40. Radoslav Bukovski, Visole 31, *15. 9. 1946, +3. 5. 2019 41. Zlatko Figek, Prvomajska 11, *16. 5. 1960, +4. 5. 2019 42. Ivan Cehtl, Partizanska 10, *13. 12. 1952, 10. 5. 2019 43. Vesna Goltes, Ljubljanska 2, *14. 10. 1967, +18. 5. 2019 44. Anton Mohorko, Kolodvorska 23, *5. 2. 1945, +20. 5. 2019 45. Alojz Fišinger, Kajuhova 74, *21. 6. 1931, + 21. 5. 2019 46. Ana Pernek, Izseljenska 10, *23. 7. 1932, +16. 5. 2019 47. Frančiška Dovnik, Kajuhova 6, *7. 2. 1956, +6. 6. 2019 48. Ana Pogelšek, Ob gozdu 6, 1. 4. 1950, +13. 6. 2019. 49. Albin Pinter, Ljubljanska 114, *24. 2. 1932, +16. 6. 2019. 50. Jurij Pišotek, Devina 12, *10. 4. 1939, +19. 6. 2019. 51. Anton Smogavec, Devina 14c, *1. 3. 1950, +19. 6. 2019 52. Antonija Oblak, Tomšičeva 42, *8. 6. 1932, +21. 6. 2019. 53. Jože Pristovnik, Ritoznoj 27, *6. 3. 1937, +25. 6. 2019. 54. Vida Marija Topolovec, Ul. Poh. bataljona 13, *14. 6. 1940, +28. 6. 2019 55. Angela Šošter, Krekova 1, *19. 5. 1938, +5. 7. 2019. 56. Jožef Pernat, Špindlerjeva 7, *8. 8. 1927, +21. 7. 2019. 57. Silva Furlan, Devina 13a, *31. 12. 1940, +23. 7. 2019. 58. Anton Potočnik, Tomšičeva 42, *15. 11. 1939, +27. 7. 2019 59. Ivan Lunežnik, Partizanska ul. 47, *7. 6. 1944, +25. 7. 2019 60. Vera Motaln, Mariborska c. 52, *13. 4. 1934, +26. 7. 2019. 61. Rafael Ačko, Zg. Bistrica 77a, *19. 8. 1952, +23. 8. 2019. 63. Kristina Pišorn, Mariborska 38, *28. 11. 1925, +1. 9. 2019 64. Anton Štern, Pokoše 19b, *27. 1. 1944, +6. 9. 2019 65. Marija Strgar, Ul. dr. Š. Hribarjeve 5, *3. 12. 1936, +6. 9. 2019 66. Maksimilijan Mihelak, Vodovnikova 11, *23. 8. 1938, +11. 9. 2019 67. Sonja Gričnik, Sp. Ložnica, *31. 3. 1968, +6. 9. 2019 68. Ivan Stepanič, Travniška 36, *25. 9. 1943, +15. 9. 2019 69. Franc Lepej, Prepuž 10a, *2. 5. 1943, +22. 9. 2019 70. Franc Adelstein, V črnec 9, *15. 9. 1944, 25. 9. 2019 71. Kristina Njivar, Mariborska 10, *8. 11. 1967, +29. 9. 2019. 72. Marija Arbeiter, Zelena ul. 4, *21. 5. 1933, +7. 10. 2019 73. Rozalija Kolar, Cigonca 43, *24. 8. 1935, +12. 10. 2019 74. Milan Pajek, Zg. Bistrica 44, *19. 9. 1952, +16. 10. 2019 75. Anton Huber, Kajuhova 78, *30. 3. 1929, +19. 10. 2019  https://zupnija-slovenska-bistrica.rkc.si/index.php/content/display/873